Geen islam op onze school

Aan de Heer Lieven Boeve
Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Betreft: islam in het katholiek onderwijs

Geachte Heer Boeve,

In de media kondigt u aan de islam “een plaats te willen geven” in de katholieke scholen. U wil er de hoofddoek toelaten, islamitische gebedsruimtes voorzien, zelfs islamlessen en islamuitstappen door de scholen laten organiseren. U hoopt zo meer moslimleerlingen aan te trekken.

Als ouder dacht ik dat het katholiek onderwijs opkomt voor christelijke waarden. U maakt echter duidelijk dat dit voor wat u betreft verleden tijd is. U wil katholieke scholen zelfs aanzetten mee te werken aan de verspreiding van de islam, een religie die door haar onverdraagzame leerstellingen in een groot deel van de wereld voor ellende, onvrijheid en geweld zorgt.

De directe gevolgen van uw beslissing laten zich raden: veel allochtone meisjes zullen verplicht worden ook op school een hoofddoek te dragen, religieuze conflicten worden op school geïmporteerd en van integratie zal nog minder sprake zijn dan nu al het geval is. De beslissing die u hebt genomen om de islam een plaats te geven in de katholieke scholen is voor mij – net als voor vele duizenden Vlaamse ouders –dan ook volledig onaanvaardbaar.

Ik vraag u daarom met aandrang om af te zien van uw nieuwe wereldvreemde plannen. Indien u daar niet toe bereid bent, verzoek ik u uw ontslag in te dienen als directeur-generaal van het katholieke onderwijs en plaats te maken voor iemand met meer gezond verstand.

Met beleefde groet,